Ve středu proběhl v Kladně třetí ročník „Seniorského víceboje“

Ve středu dopoledne proběhl třetí ročník soutěže „Seniorský víceboj“. Jedná se o soutěž, kterou pořádá Městská policie Kladno pro seniory.

Celé zápolení je vyvrcholením besed, které probíhají během celého roku vždy poslední čtvrtek v měsíci. Soutěžící plnili na deseti stanovištích různé úkoly, například stříleli z paintballové pistole, házeli míčky na cíl, procvičovali svůj postřeh, u stanoviště Českého červeného kříže ošetřovali rozbitou hlavu a popáleninu. Další těžké úkoly na soutěžící čekaly u stanoviště Policie České republiky nebo u stanoviště hasičů. V závěru celého zápolení si všichni společně opekli buřty.

Nejlépe se umístil jediný muž mezi čtyřiadvaceti ženami. Na prvním místě skončil pan Rudolf Wolf, na druhém místě paní Eliška Kobrová a třetí místo obsadila paní Jana Posltová. Vítězové obdrželi z rukou ředitele Městské policie Kladno medaile, diplomy a věcné ceny.

Zdroj: Městská policie Kladno