Cyklista nedal v Kladně přednost automobilu, skončil v nemocnici

V pátek třiadvacátého srpna před sedmou hodinou ranní  v Kladně došlo v ulici Petra Bezruče  k dopravní nehodě. Třiadvacetiletý cyklista, jedoucí po cyklostezce, která je souběžná s pozemní komunikací v ulici Sportovců, při přejíždění silnice v ulici Petra Bezruče po vodorovně vyznačeném přejezdu pro cyklisty, nedal přednost osobnímu vozidlu Mercedes, za jehož volantem byl šestašedesátiletý řidič. Ten jel po ulici Petra Bezruče směrem na obec Velká Dobrá.

Řidič automobilu se snažil kolizi vyhnout stržením vozidla vlevo, což se mu nepodařilo a došlo ke střetu. Na místo byla přivolána rychlá záchranná služba, která preventivně převezla mladíka do kladenské nemocnice, protože po nárazu spadl na silnici, o kterou se udeřil do hlavy. Nikdo jiný nebyl při nehodě zraněn. Alkohol byl u obou účastníků vyloučen na místě provedenými dechovými zkouškami.

Jak je uvedeno v citaci zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, musí i cyklista dodržovat pravidla silničního provozu.

Cyklista:

§ 57 odst. 8

(8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zdali může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

Zákon tedy nezakládá přednost v jízdě na přejezdu pro cyklisty před ostatními vozidly. Pro bezproblémové soužití chodců, cyklistů a řidičů motorových vozidel je kromě dodržování všech stanovených pravidel všemi nutná ohleduplnost, tolerance a předvídavost. 

  • Cyklista je podle zákona řidič a může řídit jízdní kolo, pokud je dostatečně tělesně a duševně způsobilý k řízení a v potřebném rozsahu ovládá předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

Musíme se samozřejmě zmínit i o dalších prohřešcích, které se týkají osob jedoucích na jízdním kole.

Co je zakázáno cyklistům:

  • Cyklista nesmí požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol, nebo užít jinou návykovou látku před jízdou a během jízdy.
  • Cyklista nesmí při jízdě držet v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení a kouřit při jízdě.

Zdroj: PČR