Bez čipu veterinář psa proti vzteklině nenaočkuje

Každý chovatel psa ví, že očkování proti vzteklině je povinné. Tuto povinnost zadává veterinární zákon. Většina chovatelů ví také o tom, že některé vakcíny proti vzteklině se přeočkovávají po třech letech i tu skutečnost, že pro cestování do zahraničí dnes potřebují platné očkování proti vzteklině v pase, nikoli pouze v očkovacím průkazu. Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinář již nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.

Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých není málo, se ničeho obávat nemusejí, protože díky vystavení pasu museli již v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se pro ně tedy nemění. Nicméně každý chovatel, který přijde se svým neočipovaným psem na očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, aby svého psa nechal očipovat. Nyní se ale čeho děsit. Úkon je to jednorázový s minimálním rizikem poškzení zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.

Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho majitele. Další výhodou je například snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.

Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc korun v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Zdroj: KVL