Nevidomí kontrolovali Braillovo písmo na chytrých zastávkách v Kladně

Právě budovaný rozsáhlý systém chytrých zastávek v Kladně bude přívětivý i k nevidomým občanům. Označníky v zastávkách tak budou vybaveny senzorem pro ovladač, který vlastní všichni nevidomí a kterým spouští hlášení informací ve zvukové podobě, ale i štítky s informacemi o zastávce v Braillově písmu, a to na pravé straně 130 – 150 cm od úrovně terénu.

Hlasový systém zkouší průběžně již sami nevidomí a hlásí městu ve zkušebním provozu případné výpadky. Právě dnes pak spolu s pracovníky magistrátu kontrolovali i faktickou správnost informací na štítcích. „Ověřili jsme celkem pětadvacet zastávek, z toho jen na jedné bylo písmo hůře čitelné a na dvou místech byl štítek jinde, než má podle norem být. Všechny ostatní zastávky byly v pořádku,“ zhodnotil testování Pavel Rous, vedoucí Odboru výpočetní techniky a informatiky.

Systém pro nevidomé bude fungovat na podzim na sedmi desítkách zastávek po celém Kladně z celkového počtu téměř dvou set. Finální provoz bude pracovníky města a ČSAD Kladno představen všem kladenským nevidomým občanům na jejich pravidelném setkání počátkem září.    

Zdroj: Město Kladno