Městská policie Kladno pořádá třetí ročník soutěže pro seniory

V červnu proběhne již třetí roční soutěže „Seniorský desetiboj“ pro starší občany města Kladna.

Foto: Městská policie Kladno

Celé zápolení se bude konat v Sítenském údolí pod restaurací Galerie. Soutěžící budou plnit deset soutěžních úkolů, za které obdrží body. Na jednotlivých stanovištích se mohou závodníci potkat jak se strážníky, tak s hasiči, policisty a pracovníky Českého červeného kříže. Všichni zúčastnění budou oceněni cenami. Ti nejlepší pak dostanou pohár a medaile. V závěru soutěžního dopoledne si společně všichni opečou buřty.

Zájemci o soutěž, která proběhne 7. června od 8:45 hodin, se mohou do 31. května telefonicky přihlásit na čísle 312 604 604 nebo 312 604 105.

Zdroj: Městská policie Kladno