Kladenští policisté se zaměřili na vozidla houbařů a rybářů

Každým rokem v těchto měsících začíná houbařská sezóna.  Oddělení tisku a prevence ve spolupráci s policisty oddělení hlídkové služby uskutečnilo v pondělí 11. července preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na kontroly motorových vozidel, která postávají u lesních porostů nebo vodních ploch. Akce byla taktéž spojena s kontrolou vozidel rybářů.

V průběhu letních a podzimních měsíců je zvýšený počet návštěvníků v lesních porostech, převážně za účelem sbírání hub. Houbaři, ale i ostatní občané, kteří se jdou projít do přírody nebo využívají lesní porosty k procházkám se psy, ponechávají svá vozidla zaparkována u lesních a polních cest.  Za svým velkým koníčkem, jako je houbaření se většina z nich přepravuje ze svého vzdáleného bydliště do blízkosti lesa svými vozidly, která jsou poté mnohdy odstavena na opuštěných místech Těchto sezónních houbařských aktivit a zaparkovaných vozidel ve velmi odlehlém terénu zneužívají zloději ve svůj prospěch. Nesmíme opomenout ani rybáře, kteří v některých případech mají svá vozidla na dohled a i přesto se nenechavcům podaří z těchto vozidel odcizit věci, mnohdy i drahá rybářská náčiní.

Kladenští policisté z těchto důvodů provedli v dopoledních hodinách preventivně kontrolní činnost u lesních porostů v okolí města. V průběhu této akce bylo zkontrolováno celkem jednadvacet vozidel na parkovištích, odpočívadlech a podél lesních cest. Jednalo se například o rozcestí U Ručiček, Důl Libušín, nádraží Kamenné Žehrovice, ale také vodní plochu Záplavy. V rámci celé preventivní akce nebylo shledáno žádné vloupání do vozidla ani jeho poškození.

Policisté při kontrolní činnosti ponechali řidičům za stěračem preventivní leták. Touto akcí jsou všichni řidiči upozorňováni, aby ve vozidlech neponechávali věci, které lákají zloděje. S přítomnými majiteli vozidel policisté pohovořili a upozornili je na nebezpečí.

Policejní hlídka se v době prováděné kontrolní činnosti setkala s kladnými ohlasy od přítomných rybářů a houbařů, kteří činnost policistů vítali.

Zdroj: PČR