V Kladně zůstanou otevřené tři mateřské školky

Kladno od 18. března pozastavuje provoz ve většině školek, otevřené zůstanou tři, a to především pro rodiče, kteří pracují v důležitých oblastech veřejného života, jako jsou nemocnice, sociální služby a složky integrovaného záchranného systému, prodavačky a další potřebné profese.

„Musíme zajistit péči o děti i v omezené míře, aby se nám nesesypalo zdravotnictví, sociální služby, zásobování potravinami atd. Otevřené zůstávají tři školky, a to MŠ Kořenského, MŠ Jaroslava Foglara a MŠ Růženy Svobodové. Tyto tři mateřské školy budou zajišťovat i péči o děti ve věku od 3 až do 10 let. Zaměstnanci jsou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami. Školky si vymezují právo odmítnout vzít dítě v případě viditelných respiračních problémů. Rodiče nemusí umísťovat do zařízení ani předškoláky, je to pouze na jejich rozhodnutí,“ sdělil primátor Dan Jiránek.

Cílem je poskytnout péči o děti, jejichž rodiče pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil nebo určené školy či školského zařízení a jiných profesí nezbytných pro zajištění chodu státu.

V Kladně je celkem 29 mateřských škol, které navštěvuje více než 2200 dětí.

Zdroj: Město Kladno