Skončil projekt s názvem Zebra se za Tebe nerozhlédne

Po celém území České republiky se minulém týdnu uskutečnil dlouholetý preventivní projekt s dopravním zaměřením pro děti pod názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Kladenští policisté se do tohoto projektu zapojují pravidelně každým rokem.

Před uskutečněním celé dopravní akce vedení kladenského dopravního inspektorátu ve spolupráci s pracovnicemi oddělení tisku a prevence nejprve vytipovalo rizikové přechody u základních škol na území okresu Kladno. Na těchto vybraných přechodech poté policisté dopravní služby denně prováděli hlídkovou činnost. Policisté také hovořili s dětmi na téma bezpečné přecházení, a jak se mají chovat, jako účastníci silničního provozu. Na základě správných odpovědí byli žáci odměněni policejními školními zápisníky, které obsahují rady, jak se chovat v silničním provozu a dále byly dětem předány reflexní pásky.

První den tohoto projektu „Zebra se za ¨Tebe nerozhlédne “ v pondělí 3. dubna se dopravní akce uskutečnila na třech stanovištích, a to v blízkosti u základních škol Velká Dobrá, Zlonice a ve Slaném. Policisté celkem oslovili přes pět set žáků a několik doprovázejících osob, s kterými krátce pohovořili na již zmiňované téma bezpečného přecházení a chování dětí, jako účastníků silničního provozu. Po ukončení dohledu na přechodu pro chodce následovala beseda. Dopravní policisté s policistkou oddělení tisku a prevence navštívili žáky 2. ZŠ Komenského náměstí ve Slaném, s kterými pobesedovali na dopravní téma. Při besedě policisté se školáky zopakovali dopravní předpisy, jak se mají chovat v silničním provozu, a to nejen jako chodci, ale i jako cyklisté nebo spolujezdci. Policisté vysvětlili dětem i rizika, pokud není používán zádržný systém při jízdě automobilem. Neopomenuli zmínit jak se mají děti zachovat, pokud se setkají se zraněnou osobou, nebo jsou přímými účastníky dopravní nehody.

Všechny děti s policisty živě diskutovaly na daná témata z dopravy. Akce se setkala s velkým úspěchem jak u žáků, tak u pedagogických pracovníků. Na závěr besedy policisté dětem rozdali zápisníky „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ a reflexní pásek.

I v dalších dnech při hlídkové a kontrolní činnosti této dopravní akce policisté dohlíželi na bezpečné přecházení žáků po cestě do školy, ale také kontrolovali správné dodržování předpisů při přecházení pozemní komunikace u školy. Další stanoviště, kde se policejní hlídky nacházely, byly přechody pro chodce, například v obcích Smečno, Kamenné Žehrovice, Unhošť a Libušín.

Dále policejní hlídky dohlížely, aby rodiče, kteří  přivezou své děti ke škole vozidlem, aby dbali na dodržování zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Kontrolováno bylo i používání zádržných systémů při jízdě, konkrétně, aby děti byly vždy připoutány v dětské sedačce, či užily tak zvaných podsedáků.

Policisté se těmito preventivními akcemi a besedami pro děti snaží snížit rizikovost jejich úrazů v dopravě. Děti jsou velmi zranitelné a svojí nezralostí často v silničním provozu zbrklé a nepředvídatelné. Preventivní projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ má již řadu let jasný cíl, a to upozornit i ty nejmenší na zásady bezpečného chování při pohybu na pozemních komunikacích a při přecházení vozovky. K bezpečnosti chodců při pohybu na silnicích může přispět i vhodné oblečení, které je pro řidiče na dálku dobře viditelné. Pozornost řidiče upoutá chodec oděn v pestrých barvách a s reflexními prvky, které mohou být nejen na oblečení, ale i na aktovkách a batozích

Zdroj: Policie České republiky