Policisté na Kladensku dohlíží na zesílený provoz během Velikonoc

Kladenští policisté se zapojili do celorepublikové dopravní akce, která byla zahájena tuto středu. Během velikonočních svátků budou prováděny na vytipovaných místech kladenského okresu kontroly. Akce je zaměřena na  dodržování předpisů a na bezpečnost v předpokládaném zesíleném provozu. Po dobu dopravního opatření budou kontroly  vykonávány nejen na určených  pevných stanovištích, ale i pohyblivými motorizovanými hlídkami. Samozřejmostí je, že v průběhu  dopravních akcí bude využit i speciální služební vůz VW Passat.

Při výkonu kontrolní činnosti na pozemních komunikacích budou policisté dohlížet především na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči dopravních prostředků před jízdou a  i během jízdy a dále na dodržování povolené rychlosti jízdy v obci i mimo obec. Policejní kontroly budou zaměřeny také na používání  bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování ostatních předpisů bezpečnosti silničního provozu. Jedním z hlavních je snížit počet dopravních nehod a nekázeň některých řidičů na pozemních komunikacích v kladenském okrese.

V rámci dopravně bezpečnostní akce nebude opomenuto ani na ostatní účastníky silničního provozu, jimiž jsou chodci nebo cyklisté, kteří taktéž musí dodržovat předpisy silničního provozu.

Všichni účastníci silničního provozu by si měli uvědomit, že alkohol ani jiné návykové látky do silničního provozu nepatří. Policie upozorňuje všechny řidiče, aby usedali za volant odpočatí a při jízdě se vždy plně věnovali řízení, aby bezpečně dorazili ze svých cest do cílového místa.

Zdroj: Policie České republiky