Děti z MŠ na Růžovém poli obdivovaly práci policistů

Kladenští policisté, ve spolupráci s kolegy ze skupiny kynologie a jejich čtyřnohými pomocníky, zpestřili dětem Mateřské školy v Kladně na Růžovém poli dopolední program v rámci místního Dětského dne.

Policisté žákům předvedli policejní stan, ve kterém mohli zhlédnout policejní výstroj a výzbroj, jako jsou například služební pouta, vysílačky, obušky nebo zastavovací terčíky, včetně reflexní vesty. Policisté si s dětmi připomněli základní informace k dopravní výchově a zopakovali bezpečné přecházení, jak se mají chovat jako chodci, cyklisté nebo spolujezdci. Dále policisté dětem ukázali výzbroj pořádkové jednotky a děti měly možnost vyzkoušet ochrannou helmu, protiúderovou vestu nebo obušek s příčnou rukojetí. Dětem byla umožněna i prohlídka policejního vozidla s technickým vybavením, které využívají v rámci služby kriminalisté.

Velkou odměnou pro žáčky na jejich dětském dnu byl výcvik služebních psů. Policisté ze skupiny kynologie s policejními psy předvedli ukázku výcviku poslušnosti a simulované situace při vypátrání ztraceného předmětu nebo dopadení hledané osoby.  

Děti s velkým nadšením sledovaly připravený policejní program a zapojovaly se do diskuze svými dotazy a příběhy. 

Autor: Jana Šteinerová

Foto: PČR