Nová pravidla nejen pro řidiče

 Změny v bodovém systému

Za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením se vedle pokuty budou od 1. ledna 2022 nově zapisovat i dva body do bodového hodnocení řidičů. Stejně tak se zpřísní postih za zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Boční odstup při předjíždění cyklistů

Od 1. ledna 2022 musí řidič motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup, a to nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h, bude platit odstup nejméně jeden metr.

Výjimky pro cyklisty

Od 1. ledna 2022 začíná platit výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

V praxi může jít například o obtížně sjízdnou cyklostezku (například spadané listí, kamenitý povrch), nebezpečný povrch vyhrazeného pruhu (štěrk nebo kanály na kraji vozovky), ale třeba i cyklostezku přeplněnou jinými účastníky silničního provozu.

Jízda ve vyhrazeném jízdním pruhu

Přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu – typicky pro autobusy městské dopravy – mohou od 1. ledna 2022 vyřizovat „příkazem na místě“ také strážníci obecních či městských policií bez součinnosti Policie České republiky.

Nedoplatek pokuty za dopravní přestupek

Policisté, celníci a obecní strážníci nově mohou při silniční kontrole požadovat, aby řidič vozidla uhradil nedoplatek pravomocné pokuty za dopravní přestupek. Když to odmítne, mohou mu vozidlo odstavit a zadržet registrační značku, popřípadě na vozidlo nasadit botičku.

Zákon výslovně stanoví, že řidič dostane možnost zaplatit pokutu na místě v hotovosti či platební kartou. Novinka se týká se nejen nedoplatků za pokuty samotného řidiče, ale také provozovatele vozidla. Musí jít o pravomocnou pokutu z dřívějška, tedy ne čerstvě uloženou při aktuální silniční kontrole.

Promlčecí doba přestupku – omezení obstrukcí

Od 1. ledna 2022 se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, nezapočítává do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla, a zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nezapočítává do promlčecí doby přestupku řidiče.

Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají „přehazování“ mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby.

Zelená karta v elektronické podobě

Ministerstvo financí potvrdilo, že řidiči mohou předložit doklad o sjednání povinného ručení – takzvanou zelenou kartu – při silniční kontrole nejen v papírové, ale také v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla totiž požadavky na podobu dokladu výslovně nestanoví. Takzvaná zelená karta (kterou si řidiči navíc mohou sami vytisknout i na bílém papíře) v listinné podobě nemá žádné zvláštní ochranné prvky, které by zvyšovaly její průkazní funkci.

Zdroj: PČR