Muzeum Nové Strašecí zve na výstavu Hrací karty v archeologických nálezech

Zcela poprvé bude představen projekt, který je zaměřen na archeologické práce ve Vladislavském sále Pražského hradu, kde byla nalezena nejrozsáhlejší sbírka hracích karet v historii pocházející z období od počátku 16. století po rok 1679.

Celý projekt je složený z výstavy, semináře, prvního celostátního karetního turnaje, zábavných edukativních listů a několika publikací.  Výstava s názvem Hrací karty v archeologických nálezech aneb běžný život Vladislavského sálu na Pražském hradě – „Nálezy od krbu“ se koná v muzeu v Novém Strašecí od 5. května do 11. června a bude zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 4. května od 16.30 hodin ve výstavní síni muzea.

Výstava je zaměřena na nálezové okolnosti a artefakty z archeologického průzkumu podlahy Vladislavského sálu realizovaného v roce 2008/2009, které nebyly dosud nikde prezentovány – jde tedy o jejich první představení na veřejnosti. Součástí výstavy jsou doprovodné texty a fotografie dokumentující průběh práce a informace o historii archeologie v souvislosti s fondem národním založeným T. G. Masarykem.

Pár perliček, které výstava představí:
NEJSTARŠÍ karetní nález u nás – hrací karty od autora Sigmunda Becka z roku 1552
NEJNOVĚJŠÍ nález – hrací karty objevené pod podlahou u krbu ve Vladislavském sále Pražského hradu v roce 2008/2009
KURIOZITA – dřevěné kapesní sluneční hodiny ze 17. století
UNIKÁT – vykládací karty vytvořené Emou Destinovou

Součástí projektu je také Celostátní karetní turnaj – aneb karetní hry včera i dnes, který se bude konat 3. června ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Tento turnaj Vás seznámí nejen s novou hrou nazvanou Balanc, ale také poukáže na skutečnost, že i v dnešní době vznikají nejen nové deskové hry, ale také hry karetní.

Zdroj: Muzeum T.G.M. Rakovník