Mírná zima ušetřila Kladnu 8 milionů korun

Na údržbu komunikací a chodníků během letošní mírné zimy muselo město vynaložit podstatně méně financí než v loňském roce. Ušetřila především na materiálu a nižších nákladech na pohotovosti a výjezdy. Díky mírnému počasí naopak probíhalo intenzivnější čištění silnic a chodníků.

Zimní údržba místních komunikací trvala od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020. Jejím úkolem je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikacích, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky. Kompletní zimní údržbu zajišťovala na základě smlouvy společnost AVE Kladno s.r.o. Průběh zimy v listopadu 2019 až březnu 2020 na území města byl takového rázu, že zimní údržba fakticky představovala držení v pohotovosti minimálního počtu kapacit, kontrolní jízdy a lokální zásahy. Kontrolovaly se samozřejmě křižovatky a problematická stoupání. Klimatické podmínky umožňovaly čištění komunikací a veřejných prostor prakticky po celou zimní sezónu.

„Celkové náklady na údržbu během letošní zimy činily přes 14,5 milionu korun, což je zhruba o osm milionů méně než v loňském roce. Ušetřené peníze nám alespoň pomohou pokrýt nečekané výdaje, které město nyní má v souvislosti s opatřeními a organizovanou pomocí v době koronavirové pandemie,“ konstatoval primátor Kladna Dan Jiránek.   

Před zimním obdobím bylo na místní komunikace ve skladech připraveno 1653 t posypové soli a 133 t inertního materiálu. Spotřebováno bylo během celého zimního období 193 t posypové soli a 21 t inertního materiálu.

V zimním období proběhlo 6 výjezdů zimní údržby na pozemních komunikacích ze stupně pohotovosti č. 2. Dále proběhlo 26 výjezdů kontrolního vozidla (velký sypač), který prováděl zásahy na problematických místech s výskytem ledových ploch a preventivní ošetření komunikací s možností výskytu závad ve schůdnosti a sjízdnosti.

Zdroj: Město Kladno