Lidická galerie zve na výstavu Martina Zeta s názvem S Čechy jsem skončil

Výstava nabízí osobitý pohled na československé dějiny minulého století na pozadí dějin středočeské obce Lidice a jednoho umělce, autorova otce, Miloše Zeta.

„Více než dvacet let po smrti svého otce – sochaře Miloše Zeta jsem konečně našel odvahu a začal jsem se probírat jeho pozůstalostí. O minulosti nemluvil. Některé sochy i dokumenty jsem viděl poprvé a uvědomil jsem si, že toho o nedávné minulosti ani přítomnosti země, ve které žiji, moc nevím. Začal jsem tedy hledat, co určovalo, kam se posledních sto let ubírala. Táta umřel, když mu bylo sedmdesát pět. Tři čtvrtiny ze sta. Prohlášení, výzvy, smlouvy, dohody, manifesty, básně, charty dokládají formulace dobových představ, myšlenek, tendencí a rozhodnutí. Bylo pro mě těžké připustit, že politické texty nastavují prostředí, ve kterém žiji. Do loňského roku jsem je programově nečetl. Pokud jsem o nich slyšel, znal jsem je jen z interpretací a komentářů, které mi vysvětlovaly, co obsahují, jaký mají význam, co si o nich mám myslet. Některé zásadní není snadné dohledat – například Pařížské dohody, které přímo souvisí se vznikem Varšavské smlouvy, nelze najít v českém překladu ani na akademii věd, ani v archivu ministerstva zahraničí. Určité soubory tvoří tkáň, dokumenty ze sebe vycházejí, odkazují se jeden na druhý, navazují (Helsinky, Charta, Anticharta). V jiných moře slov skrývá odstavec důvodu (Anticharta). Další samy o sobě nemají příliš velkou výpovědní hodnotu – třeba právě Pařížské dohody bez Bruselského paktu a Bonnských dohod (Bonnské generální smlouvy).

Podlehl jsem svým preferencím a nepoměrně jsem se soustředil na období kolem roku 1968, v jehož spadu jsem dospíval (narodil jsem se roku 1959). Kdybych poctivě sledoval dobu otce – sochaře, jugoslávského partyzána, což byl původní záměr, musel bych zařadit víc dokumentů z poválečného období i přiblížit rozkol mezi Stalinem a Titem a další vývoj v Jugoslávii, který tátu trápil ještě víc než situace u nás. Výběr z přečteného jsem ukládal podle data vzniku. Když byly dva dokumenty podobné, rozhodl jsem se pro ten pozdější. V této knížce tedy není vidět, jak Jaltská konference zmorfovala do Postupimské, Košický vládní program vyústil do Února 1948 a podobně. Mírovou výzvu lidických žen jsem zařadil až v Lidicích. Nejde o vyčerpávající výčet, spíše o trknutí, abych pečlivěji poslouchal, četl, co naši představitelé říkají, na čem se domlouvají, i dával pozor na to, jaké myšlenky klíčí či rezonují v mé hlavě,“ uvádí Martin Zet.

Výstavu si můžete prohlédnout v Lidické galerii od 14. 12. 2018 – 30. 4. 2019.

Autor: Filip Petlička