Kladenští strážníci využívají při své práci nový informační systém

Od 15. května mohou občané města spatřit v ulicích strážníky s tablety v rukách. Městská policie Kladno začala při své práci používat nový informační systém. Jedná se o systém MP Manager, který je určený městským policiím.

Foto: MP Kladno

Systém využívá široké možnosti datových přenosů z mobilních telefonů či tabletů. Umožňuje zadávat on-line přestupky přímo z terénu, kdy strážník ke zjištěné skutečnosti přiloží rovnou fotodokumentaci a na mapě se automaticky také zaznamená poloha. Díky propojení s dalšími databázemi lze přímo z ulice ověřit totožnost osoby, zda je osoba v pátrání, zda má nebo nemá přestupce záznam v registru přestupků, nebo například zda není vozidlo v registru odcizených vozidel a podobně. Tím odpadne strážníkům ověřování důležitých informací přes telefony či vysílačky, odstraní se i zbytečná časová prodleva, řešení přestupků se urychlí a zjišťované údaje jsou maximálně zabezpečeny.

Velitelé směn pak mohou zadávat úkoly jednotlivým hlídkám přímo do jejich tabletů a zároveň mají přehled, kde se která hlídka v daný okamžik nachází. To je pak důležité i při vysílání hlídek na oznámení na linku 156. Na mapě města velitel vidí, která z hlídek je nejblíže k oznamované události a která může být na místě co nejdříve.

Systém napomáhá při vytváření teplotních map, kdy v budoucnu bude moci velitel směny vyslat hlídku na konkrétní místo, kde bude předvídat páchání protiprávního jednání. Dále napomáhá při evidenci pokutových bloků, archivuje data, zpracovává statistické údaje pro ministerstvo vnitra, při plánování směn, dovolených, docházky a dalších administrativních úkonů. Tento moderní systém napomůže i k součinnosti strážníků s policisty v předvídání jednání ve městě, k zajištění bezpečnosti občanů a klidu ve městě.

Zdroj: Městská policie Kladno