Dobrovolnické centrum Kladno představuje: Program Pes kamarád

Dobrovolnické centrum Kladno nabízí zájemcům celkem deset dobrovolnických programů a jednu sociální službu a na Kladensku je tak jedinou profesionální organizací pracující s dobrovolníky v takovémto rozsahu. Jedním z těchto programu je i program Pes kamarád.

Jedná se dobrovolnický program založený na principu canisterapie, který u nás funguje již od roku 2005. Význam slova canisterapie se dá vyjádřit jako terapie psem. Jedná se o pozitivní působení psa na zdraví člověka prostřednictvím jejich interakce. Uplatňuje se jako podpůrná terapeutická metoda. V programu působí tzv. canisterapeutické týmy složené z dobrovolníka a jeho psa, které projdou cyklem školení a následně si i na základě temperamentu a vhodnosti psa vybírají zařízení, kam budou docházet těšit klienty. Mohou chodit do domovů pro seniory, do nemocnic, do dětských domovů, do Azylového domu Kladno nebo do stacionářů pro handicapované.  

V celém canisterapeutickém procesu je nejdůležitější přímý kontakt člověka se psem. Ten přináší oběma stranám nejen radost nebo pocity uspokojení, ale pozitivně působí i v oblasti psychické, sociální i somatické. Pes působí u klientů jako rušič stereotypu, který se na klienty dívá bez předsudků a pomáhá jim v jejich situaci tím, co umí nejlépe – být přátelský.

Dobrovolníkem v programu Pes kamarád se může stát člověk starší 18 let, trestně bezúhonný, který projde motivačním pohovorem, základním školením dobrovolníků, canisterapeutickým výcvikem se svým psem, u něhož se hodnotí poslušnost, reakce na hluk, nemocniční lůžko, invalidní vozíky aj. a účastí na canisterapeutickém semináři, kde se dozví všechny nezbytné informace pro výkon canisterapie. Pokud pes a jeho pán (dobrovolník) tímto procesem projdou úspěšně, jsou zkušenou kynoložkou z organizace Canisterapie Kladno, profesionální canisterapeutické organizace, která dobrovolnickému centru odzkušuje psy, doporučeni do zařízení. Všechny CT výcviky i canisterapeutický seminář psa jsou pro dobrovolníky zdarma.

Více informací najdete na www.dckladno.cz, na mailu kovacsova@dckladno.cz nebo na tel. 775 287 546.

Za finanční podporu programu Pes kamarád DCK děkuje Humanitárnímu fondu Středočeského kraje, Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a Nadačnímu fondu Tesco!

Zdroj: Dobrovolnické centrum Kladno