PŘÍRODA

Království drahých kamenů: Jantar

28/04/2018

Jantar není kámen. Je to zkamenělá pryskyřice pradávných jehličnatých stromů, zejména blahočetů a metasekvojí. Zjednodušeně řečeno, veškerá pryskyřice starší dva [více]