Rekonstrukce parkoviště u kladenského kina Hutník přinese další parkovací místa

Dnešním dnem byla zahájena rekonstrukce parkoviště v ulici Josefa Čapka na Sítné. Během tříměsíční rekonstrukce za dedm a půl milionů korun projde parkovací plocha kompletní renovací, asfalt nahradí vsakovací povrch, vznikne šestatřicet nových parkovacích stání, bezbariérové chodníky zvýší bezpečnost a dojde samozřejmě také k úpravě zeleně a výsadbě nových stromů.

„Stávající parkoviště je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, rekonstrukce mimo jiné přinese i jeho rozšíření o dalších třicet šest parkovacích míst, která jsou ve městě potřeba. Současný asfaltový povrch parkovacích ploch nahradí vsakovací dlažba, abychom zabránili odtoku dešťové vody,“ říká primátor Dan Jiránek a dodává: „Práce budou probíhat ve fázích a v lokalitě chceme zachovat maximální možnosti parkování. Nejprve se začne v místě, kde se dnes nachází travnatý pás a současnou kapacitu parkoviště tak dočasně snížíme pouze o čtrnáct míst.“

„Po odstranění stávajícího povrchu bude postupně probíhat pokládka vsakovací dlažby a samozřejmě také nové chodníky, které budou respektovat potřeby osob se sníženou pohyblivostí. Celé parkoviště je řešeno bezbariérově, včetně navazujících chodníků, ty budou opatřeny vodícími prvky pro zrakově postižené,“ dodává radní Oldřich Černý. 

Do rozšířeného prostoru parkoviště budou instalovány nové stožáry veřejného osvětlení s LED svítidly, která bude možné prostřednictvím připojení ke SMART technologiím individuálně stmívat. Současně je uvažováno s monitoringem obsazenosti parkovacích míst, pro informování občanů o aktuální zaplněnosti parkoviště.

V rámci rekonstrukce budou u dvou parkovacích míst provedeny stavební přípravy pro možné budoucí osazení nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Poté bude mít parkoviště na Sítné kapacitu celkem devadesát tři stání, z toho pět pro ZTP.

Zdroj: Město Kladno