Kladno otvírá sportoviště veřejnosti

Na první kladenská sportoviště opět může veřejnost. Od zítra budou znovu otevřené brány Městského stadionu Sletiště a od čtvrtka Tenisový areál SK. Provoz se bude řídit opatřeními, platnými v rámci nouzového stavu. Ostatní sportovní areály zatím zůstávají zavřené.

Městský Stadion Sletiště otevře brány veřejnosti již zítra 8. 4. od osmi hodin ráno do osmi večer. Od čtvrtka 9. 4. bude otevřen Tenisový areál SK a to od sedmi hodin ráno do devíti večer. Na obou sportovištích budou rozmístěny informační tabule, které upozorní návštěvníky na povinnosti dodržování bezpečné vzdálenosti 2 metry, nošení roušky nebo jiné ochranné pomůcky na obličeji, dále připomenou nutnost pohybovat se po areálech v počtu maximálně dvou osob. To neplatí pro rodiny, které tak tenisový areál budou moci využívat i pro čtyřhru. 

„Při individuálním sportu, jako je například běh, jízda na kole, in-line bruslení roušky povinné nejsou, ale prosíme návštěvníky, pokud se na jednom místě sejde více sportujících najednou, aby respektovali dvoumetrový odstup a podle opatření roušky používali s respektem k ostatním,“ řekl primátor Dan Jiránek.

Šatny a další zázemí jednotlivých sportovišť zůstanou dle platných opatření zavřeny.

Každé ráno se bude na sportovištích provádět dezinfekce strojů a dalších instalovaných prvků. Ostatní sportoviště zatím zůstávají uzavřená.

Zdroj: Město Kladno