Kladenští policisté se zapojili do preventivně dopravního projektu

Po celém území České republiky se uskutečnil dlouholetý preventivní projekt s dopravním zaměřením pro děti pod názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Kladenští policisté se do tohoto projektu zapojují pravidelně každým rokem již několik let.

Před uskutečněním celé dopravní akce vedení kladenského dopravního inspektorátu ve spolupráci s pracovnicemi oddělení tisku a prevence nejprve vytipovalo rizikové přechody u základních škol na území okresu Kladno. Na těchto vybraných přechodech policisté denně prováděli hlídkovou činnost.  V rámci dopravní akce policisté hovořili s dětmi na téma bezpečné přecházení a jak se mají chovat jako účastníci silničního provozu. Na základě správných odpovědí byli  žáci odměněni policejními školními zápisníky s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ s preventivními radami z dopravy. Předány byly dětem také reflexní pásky. 

První den projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ proběhl v úterý dne 1. září od sedmi hodin na přechodu pro chodce u 10. Základní školy Kladno v ulici C. Boudy.  Policisté celkem oslovili přes pět set žáků a dále několik desítek doprovázejících osob. Krátce s nimi pohovořili na již zmiňované téma bezpečného přecházení a chování dětí jako účastníků silničního provozu. Akce se setkala s velkým úspěchem jak od žáků, tak i u jejich rodičů.

Také v dalších dnech policisté dohlíželi na bezpečné přecházení žáků po cestě do školy, ale také kontrolovali správné dodržování předpisů při přecházení pozemní komunikace u školy. Je důležité zajistit všem chodcům bezpečnou cestu nejen do školních zařízení, ale všichni chodci, včetně žáků, se musí naučit dodržovat předpisy silničního provozu. Další stanoviště, kde se policejní hlídky nacházely byly přechody pro chodce například ve Slaném u 3. základní školy v Rabasově ulici a dále na stanovišti v ulici Třebízského nedaleko tříd 2. základní škody a Gymnázia Slaný.  V dalších dnech byla tato dopravní akce například uskutečněna na pozemní komunikaci poblíž Základní školy Tuřany

Policejní hlídky také dohlížely na to, aby rodiče, kteří přivezou své děti ke škole vozidlem, dbali na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Kontrolováno bylo i používání zádržných systémů při jízdě, konkrétně, aby děti byly vždy připoutány v dětské sedačce, či užily tak zvané podsedáky.

Policisté se těmito preventivními akcemi snaží snížit rizikovost jejich úrazů v dopravě. Děti jsou velmi zranitelné a svojí nezralostí často v silničním provozu neumí předvídat a jsou zbrklé. Preventivní projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ má již řadu let jasný cíl, a to upozornit i ty nejmenší na zásady bezpečného chování při pohybu na pozemních komunikacích a při přecházení vozovky. Policisté vždy připomínají chodcům a zvláště těm nejmenším, že ani na přechodech pro chodce nemají vždy absolutní přednost a je velmi důležité při přecházení vozovky mít oční kontakt s řidičem.

K bezpečnosti chodců při pohybu na silnicích může přispět i vhodné oblečení, které je pro řidiče na dálku době viditelné. Pozornost řidiče upoutá chodec oděn v pestrých barvách a s reflexními prvky, které mohou být nejen na oblečení, ale i na aktovkách nebo batozích. 

Zdroj: PČR