Kladno nabízí opět zdarma forenzní značení kol

Účinné zabezpečení kol nabídne jejich majitelům Statutární město Kladno ve spolupráci s kladenským územním odborem Policie České republiky. V letošním roce se poprvé do této akce zapojí i městští strážníci. Díky finanční podpoře Ministerstva vnitra ČR vlastníci kol mohou získat jejich jedinečné DNA značení.  Bicykly současně město zanese do speciálního registru. Ve spojení s rozsáhlou mezinárodní databází chráněných předmětů přestavuje forenzní značení silný nástroj při ochraně majetku, ale i při jeho případné jednoznačné identifikaci.

Označení jízdních kol pomocí unikátní technologie mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA doplněného výstražnými prvky představuje ve spojení s rozsáhlou mezinárodní databází chráněných předmětů silný nástroj při ochraně a jednoznačné identifikaci majetku. Označené jízdní kolo je dále opatřeno varovnou samolepkou, majitel získá registrační průkaz. Cílem tohoto projektu je dát jízdnímu kolu identitu, odradit potencionálního pachatele, popřípadě zvýšit pravděpodobnost jejich dopadení nebo zamezit prodeji odcizeného kola.

Označit jízdní kolo tímto způsobem si může nechat každý občan starší 15 let, který doloží doklad o své totožnosti a doklad o koupi kola. Přivezené jízdní kolo musí být čisté, suché a technicky způsobilé.

V průběhu měsíců srpna, září a října si můžete nechat kolo označit na vybraných policejních odděleních.

Policejní služebna obvodního oddělení Kladno město, nám. Edvarda Beneše 1613:

19. srpna 2020 od 08.00 do 18.00 hodin

23. září    2020 od 08.00 do 18.00 hodin

Policejní služebna obvodního oddělení Kladno Kročehlavy, ul. Kosmonautů 2117:

11. srpna 2020 od 08.00 do 18.00 hodin

  3. září    2020 od 08.00 do 18.00 hodin

MP Kladno nám. Starosty Pavla 47

25. srpna 2020 od 08.00 do 12.00 hodin

 8.  září   2020 od 12.00 do 15.00 hodin

15. září   2020 od 08.00 do 15.00 hodin

13. října  2020 od 12.00 do 15.00 hodin.

Zdroj: PČR