Kladenští strážníci uspořádali další besedu pro seniory

Jako každý poslední čtvrtek v měsíci i v dubnu proběhla pravidelná beseda strážníků Městské policie Kladno se seniory.

Tentokrát se celá akce konala na psí loučce za přítomnosti psovoda strážníků a jeho čtyřnohého parťáka Maxe. Strážníci odpovídali na dotazy seniorů a upozornili přítomné na problémy s porušováním vyhlášky o volném pobíhání psů a jejich venčení. V závěru celé besedy předvedl psovod s Maxem základní poslušnost. Tyto základy by měl zvládnout každý majitel psa i jeho pes.

Služebního psa a jeho psovoda mohou občané města vidět při výkonu jejich práce na území celého města. Do pracovní činnosti přibyl dvojici také dohled nad pořádkem a bezpečností v nákupním centru Cental. Městská policie společně s Policií České republiky zareagovala na množící se stížnosti občanů právě na bezpečnost a pořádek v Centralu a jeho okolí. Proběhlo několik společných kontrolních akcí, při kterých nebylo zjištěno žádného porušení zákona.
I nadále pokračují kontroly jak strážníků, tak i policistů během celé otevírací doby nákupního centra.

Zdroj: Městská policie Kladno