Kladenští policisté navštívili žáky ZŠ Kamenné Žehrovice

Policistky oddělení tisku a prevence Územního odboru Kladno se zapojily do projektu Magistrátu města Kladna, který probíhá v druhém pololetí školního roku. Jedná se o projekt  Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro obce s rozšířenou působností,  kterého se oddělení tisku a prevence zúčastní v průběhu měsíců březen, duben a květen v pěti vzdělávacích dnech s programem preventivních přednášek na různá témata.

V pátek 26. března se uskutečnila beseda s dětmi Základní školy v obci Kamenné Žehrovice. Přednáška v tomto případě byla vybrána zástupci školy na téma „Kyberkriminalita“ pro žáky 6. a 7. ročníků.  Děti se aktivně do besedy zapojily svými názory, znalostmi,  ale i zvídavými dotazy. Přednášející policista ze služby kriminální policie a vyšetřování spolu s policistkami oddělení tisku a prevence žáky upozornil na různé nebezpečné situace a informoval je o různých případech, aby se ponaučili z chyb jiných dětí a nestali se obětí trestného činu. Beseda byla rozšířena o téma „ŠIKANA  A NÁSILÍ “ .

Další setkání s preventivním programem se bude konat 9. dubna pro žáky Základní školy ve Pcherách.  

Zdroj: PČR