Kladenské policistky a děti z obce Slatina obdarovaly seniory

Vzhledem k celkové situaci kolem COVID-19 vymyslely a připravily policistky ze skupiny základních kynologických činností Kladno akci, která měla za úkol potěšit a rozptýlit klienty Domova pro seniory v Kladně.

Policistka pprap. Jitka Barvířová, je matka dvou chlapců, Míši a Martínka, kteří navštěvují Mateřskou a základní školu v obci Slatina. S pedagogy obou zařízení proto domluvila, že žáci namalují různé obrázky a přání, která následně policistky doručí do konkrétního domova pro důchodce.

A tak se také stalo. V pátek 27. listopadu předaly výše zmiňované policistky dárky zástupci Domova seniorů v Kladně.

Jednalo se o obrázky, které namalovaly nejmenší děti, starší žáci napsali přání. Do akce, která se setkala s velmi kladným ohlasem, se zapojili i rodiče školáků. Ti donesli drobné dárky. Jednalo se na příklad o knihy, cukrovinky, kávu a čaj.

Doufáme, že tyto drobné pozornosti pomohou obyvatelům domova překonat těžké chvíle v době koronavirové krize.

Zdroj: PČR