Obchvat I/61 uleví zastavěným oblastem kolem Kladna

Zastavěným aglomeracím města Kladna a obcí Malé a Velké Přítočno se brzy uleví od husté dopravy. Nezastavěnou oblastí východně od těchto obcí bude dle plánů Ředitelství silnic a dálnic vedena nová silnice I/61.

Přeložku silnice I/61, která odvede dopravu ze zastavěných aglomerací, bude dlouhá 5,3 kilometru. Stavba bude začínat okružní křižovatkou na MUK 12 Unhošť dálnice D6 a zpět na stávající komunikaci I/61 se vrátí mezi Kladnem a Buštěhradem, kde bude napojena rovněž novou okružní křižovatkou. Na tuto křižovatku bude napojen také východní kladenský přivaděč v délce 1,3 kilometru, který tvoří součást projektu. U Buštěhradu bude navazovat na plánovaný obchvat této obce.

Připravovaná stavba reaguje na intenzitu dopravy na této silnici I. třídy, která v Kladně přesahuje v denním průměru 11 tisíc vozidel. Řada řidičů tranzitní dopravy totiž tuto komunikaci využívá jako zkratku mezi dálnicí D6 a D7, ačkoliv mohu využít trasu přes D0 a napojit se na D7 u Ruzyně.

Pokud bude příprava stavby probíhat dle časových předpokladů, mohla by být stavba zahájena v průběhu roku 2025.

Zdroj: Město Kladno