Tři mateřské školy v Kladně zůstávají otevřené

Pro zachování profesí nezbytných pro chod státu a města Kladno v nouzovém stavu nechává otevřené tři mateřské školy. Zajistí péči pro děti od tří do deseti let v malých skupinkách.

Prioritně jsou určené pro děti, jejichž rodiče pracují v důležitých oblastech veřejného života, jako jsou zdravotnictví, sociální služby, složky integrovaného záchranného systému, jak určuje nařízení Vlády ČR. Primátor Kladna Dan Jiránek výčet potřebných profesí rozšiřuje.

„Otevřené zůstávají tři školky, a to MŠ Kořenského, MŠ Jaroslava Foglara a MŠ Růženy Svobodové. Musíme zajistit péči o děti i v omezené míře, ve skupinkách v maximální počtu pěti dětí. Cílem je poskytnout péči o děti, jejichž rodiče pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil nebo určené školy či školského zařízení a jiných profesí nezbytných pro zajištění chodu státu. Navíc služby poskytneme i rodičům pracujícím v zásobování města Kladna, tedy prodej potravin, léků a také těm, kteří pracují v sociálních službách, zajišťují hromadnou dopravu, poštovní služby a také energetikům a vodohospodářům,“ sdělil primátor Dan Jiránek.

Zdroj: Město Kladno