Slavnostní otevření nové expozice v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech

Muzeum T.G.M. v Lánech zve na slavnostní otevření nové expozice v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech. Akce se koná u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Nová expozice byla podpořena z EU díky projektu „Odkaz T. G. Masaryka – 100 let Československa“.

Muzeum T. G. M. Rakovník podalo v srpnu 2016 žádost o dotaci na projekt „Odkaz T. G. Masaryka – 100 let Československa“. Cílem projektu byl rozvoj Muzea T. G. Masaryka v Lánech díky výstavbě nové expozice, která by doplňovala Masarykův život a poukazovala na život společnosti po jeho smrti. Tvorbou nové expozice, do níž jsou zakomponovány nejmodernější technologie a interaktivní prvky jako jsou dotykové obrazovky, 3D technologie, audio efekty, audio-průvodce, vizualizace a další prvky, se očekává zvýšení návštěvnosti muzea.

Současně se zatraktivněním výstavy dojde také na vzdělávání návštěvníků, které bude probíhat formou progresivní interaktivní výuky a plnohodnotně přispívat v šíření faktografických informací. V rámci realizace projektu došlo také k vytvoření odpovídajících podmínek pro uchování a prezentaci sbírkových předmětů, součástí bylo i pořízení kvalitních bezpečnostních technologií, které zajistí ochranu jak jednotlivých sbírkových předmětů, tak i celého objektu muzea. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ve výši maximálně 4,7 mil. Kč. Akce se uskuteční 28. října.

Program:
14.00 – pietní akt u hrobu T. G. Masaryka
14.30 – šachová simultánní partie
16.00 – slavnostní otevření nové expozice, vystoupí Chorus Laneum

Zdroj: T.G.M. v Lánech