Primátor Kladna podepsal smlouvu s architektem Josefem Pleskotem ohledně Sítenského mostu

V pondělí 25. května primátor Kladna Dan Jiránek a přední český architekt Josef Pleskot podepsali smlouvu a návrh nového Sítenského mostu bude hotový do konce prázdnin. Sítenský most je dle odborných posudků ve stavu, který je potřeba urychleně řešit. Josef Pleskot připraví architektonicko-technickou studii.

„Sítenský most je strategickým místem pro dopravu v Kladně, je nezbytné zahájit práce, na oddalování řešení není čas a velmi si cením faktu, že jej navrhne jeden z nejlepších českých architektů Josef Pleskot. Sítenský most tu bude sloužit minimálně dalších sto let a z mého pohledu je velmi důležité, aby na jeho realizaci pracovali ti nejlepší,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek.

„Od dnešního dne začínáme intenzivně pracovat, vedle funkce dopravní má Sítenský most i funkci městotvornou, spojuje důležité části města a také krajinotvornou. Na estetiku návrhu budu klást velké nároky. Studie bude obsahovat statické, architektonické, dopravní řešení a také harmonogram výstavby i cenový rozpočet celé stavby,“ řekl architekt Josef Pleskot a dodal: „Kladno pro mne není neznámé místo a jsem mile překvapen, jak se Sítenské údolí časem proměňuje k lepšímu, věřím, že i nový most dokážeme navrhnout tak, aby do krajiny zapadl a jeho řešení nabídlo i další prostor k rozvoji této zelené oázy v Kladně.“

„Smlouva byla podepsána na Magistrátu Statutárního města Kladna 25. května odpoledne, návrh má být hotov do 31. srpna 2020 a celková cena činí 920 tisíc korun bez DPH. Po předání návrhu se zahájí výběrové řízení na projektové práce, následovat bude povolovací řízení a výběr dodavatele. Předpokládám, že za tři až pět let bychom mohli mít v Kladně nový most, který bude sloužit minimálně jedno století,“ informoval Jiránek.

Zdroj: Město Kladno