Policisté kontrolovali hřbitovy po celém kladenském okrese

Na přelomu měsíců říjen a listopad provádí kladenští policisté pravidelně preventivní kontrolní činnost na vytipovaných hřbitovech po celém území kladenského okresu. Na tuto dlouholetou preventivní akci zaměřenou na kontroly hřbitovů v době „Památky zesnulých“ navázaly i v letošním roce policistky oddělení tisku a prevence, které ve spolupráci s policisty oddělení hlídkové služby uskutečnily kontrolní činnost v pátek druhého prosince na vytipovaných hřbitovech především v obcích.

Preventivně bezpečnostní akce byla zaměřena na kontroly hrobů na hřbitovech a jejich přilehlého prostranství. V rámci této kontrolní činnosti policisté zkontrolovali několik desítek hřbitovů na Kladensku. Jednalo se například o hřbitovy v městech Kladno, Slaný, Smečno, Stochov, ale také v obcích Svinářov, Hrdlív, Kvílice, Kačice, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Bratronice, Žilina, Libušín, Brandýsek, Pchery, Vrapice, Vinařice, Hřebeč, Družec a Běleč.
Policisté monitorovali pietní místa nejen v předdušičkovém období, ale i po dni „Památky zesnulých“, kdy návštěvníci na většinu hrobů umístí květinovou výzdobu, ale i další okrasné předměty. Kontroly byly prováděny nejen v průběhu dne, ale i v nočních hodinách, a to na některých hřbitovech i opakovaně. Při preventivních kontrolách nebyly nalezeny žádné násilně poškozené hroby, pouze byly zaznamenány poškozené hroby stářím nebo povětrnostními podmínkami. V prostorách hřbitovů ani v jejich okolí policisté nespatřili žádné nežádoucí podezřelé osoby.

Policejní hlídky v rámci preventivně kontrolní akce pohovořily s občany, právě se nacházejícími na hřbitovech a předaly jim informace a letáky s preventivní tématikou. Jedním z doporučení pro občany bylo pořízení si fotodokumentace svých hrobů pro případ, kdyby došlo k poškození nebo zcizení věcí z hrobu. V současné době jsou pachatelé nevyzpytatelní a kromě květin, věnců a svícnů se dost často zaměřují na funerální architekturu, jakou jsou například části hrobek a náhrobků nebo okrasné sošky, či kovové předměty. Při způsobení krádeže nebo poškození bývá tato fotodokumentace velkým pomocníkem při vypátrání odcizených věcí s funerální architekturou.

Dalším upozorněním pro občany bylo, aby si při odchodu ke svým hrobům řádně zabezpečili svá vozidla a především v nich neponechávali žádné cenné věci. Zvýšený počet návštěvníků na hřbitovech přilákává k těmto pietním místům zloděje, kteří umí využít i malou chvilku nepozornosti a vloupat se do vozidla.
Občané tyto policejní hlídky při preventivní kontrolní činnosti na hřbitovech vítají vždy s kladným ohlasem. V obci Svinářov na Kladensku se policisté setkali i s panem starostou, který policejní hlídku na jejich hřbitově uvítal, i když zde dosud neshledávají žádné výtržnosti a vandalství.

Zdroj: PČR

                                                                                                                                                                                                 Foto: PČR