Magistrát města Kladna ke koronaviru

„Město Kladno situaci v souvislosti s výskytem koronaviru pečlivě sleduje a je v úzkém kontaktu s nemocnicí, krajskou hygienickou stanicí, ministerstvem zdravotnictví a dalšími organizacemi. Současná situace nevyžaduje žádná zvláštní opatření a žádáme občany, aby nepodléhali panice. Situaci pečlivě monitorujeme a na základě informací ministerstva zdravotnictví sdílíme doporučení pro obyvatel Kladna a okolí,“ řekl Dan Jiránek.

Důležité je postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období – vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní a dodržovat základní hygienická pravidla.

V návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se nedoporučuje cestování do těchto lokalit:

S blížícími se jarními prázdninami na Kladensku důrazně upozorňujeme na potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech:  Lombardie, Benátsko/Veneto, Piemont, Emilia Romagna.

  • Pokud jste se vrátili do ČR z některého z ohnisek nákazy, zatelefonujte svému praktickému lékaři, který zhodnotí příznaky nemoci a rozhodne o dalších krocích. 
  • Informace lze telefonicky získat u středočeské krajské hygienické stanice na čísle: 736 521 357.
  • Obecně dbejte na zvýšenou osobní hygienu a dodržujte prosím „etiketu kašle“ – dodržujte dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakryjte si ústa a nos kapesníkem.
  • Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin.
  • Vyhýbejte se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním. 

Obdobné informace a doporučení byly ze strany Města Kladna, jako zřizovatele mateřských a základních škol na našem území, dnes poskytnuty jednotlivým školám. Zároveň byla postoupena sociálním zařízením lůžkového charakteru v našem regionu doporučení Bezpečnostní rady státu, ve věci zákazu návštěv v pobytových zařízeních pro seniory.

Magistrát města Kladna aktuálně mimo těchto doporučení nepřijal žádná organizační či pracovněprávní opatření, ale jejich uplatnění může následovat v případě nepříznivého epidemiologického vývoje v ČR.

Informace a doporučení ohledně koronaviru najdete na www.szu.cz nebo www.mzcr.cz

Zdroj: Město Kladno