Dobrovolnické centrum Kladno představuje: sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Dobrovolnické centrum Kladno nabízí zájemcům celkem deset dobrovolnických programů a jednu sociální službu a na Kladensku je tak jedinou profesionální organizací pracující s dobrovolníky v takovémto rozsahu. Rádi bychom Vám blíže představili naši sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi.

Sociální služba je určena pro dítě ve věku od 7 let a jeho rodinu, která je ze sociálně znevýhodněného prostředí, nachází se v tíživé životní situaci nebo má jakýkoliv jiný problém a potřebuje pomoc a podporu. U zapojených dětí se nejčastěji jedná o tyto problémy:

– sociální vyloučení, absence přátelských vztahů s vrstevníky

– nedostatečné smysluplné trávení volného času, nedostatek zájmů a koníčků

– narušení psychomotorických funkcí (řeč, logika, manuální schopnost, aj.)

– psychické nebo jiné onemocnění (ADHD, mentální retardace, Aspergerův syndrom)

– sociálně slabé prostředí

– problémy ve škole

Rodina takto znevýhodněných dětí často neví, jak dítěti pomoci, případně rodič řeší své vlastní problémy různého charakteru. Takovéto rodině proto dobrovolnické centrum nabízí pomoc sociálního pracovníka, který tyto situace s rodinou řeší, nabízí pomoc, podporu a navrhuje možná řešení. Samozřejmostí je v případě potřeby poskytnutí kontaktů na další instituce, které mohou s rodinou dále pracovat. Pomoc sociálního pracovníka spočívá v individuálních schůzkách se zákonnými zástupci dětí nebo přímo s dětmi ať už v domácím prostředí rodiny, nebo v kanceláři Dobrovolnického centra. Samozřejmostí je možnost využít služby jednorázově, případně anonymně. Veškeré služby, včetně možnosti zapojení dětí do volnočasových aktivit (tvoření, výlety s dobrovolníky, aj.), jsou pro klienty dobrovolnického centra zdarma.

Více informací najdete na www.dckladno.cz, na mailu kovacsova@dckladno.cz nebo na tel. 775 287 546.

Sociální služba je od roku 2016 podporována z dotačního programu OPZ projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774. Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj. Děkujeme za podporu!

Za finanční podporu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi DCK děkuje také Magistrátu města Kladna.

Zdroj: Dobrovolnické centrum Kladno